Dragör

 • ROLF HELLMAN Kanotklubben Pilens klubbhus vi en av pirarmarna i Dragörs hamn.
 • ROLF HELLMAN Utsiktstorn vid hamnen i Dragör.
 • ROLF HELLMAN Toppen av tornet.
 • ROLF HELLMAN I Dragör är fisken frisk.
 • ROLF HELLMAN Vy från hamnen i mot byen.
 • ROLF HELLMAN Fem grader i skuggan.
 • ROLF HELLMAN En fikapaus i solen är väl inte fel.
 • ROLF HELLMAN Ett monument över roddarflotiljens kamp 1808
 • ROLF HELLMAN Ankare och kanon minner om slaget 1808.
 • ROLF HELLMAN Landning på Kastrup.
 • ROLF HELLMAN Fyren på en av pirarna till hamninloppet.
 • ROLF HELLMAN Fönster med fönsterluckor på roddarklubbens hus.
 • ROLF HELLMAN Och dörren in till klubben.
 • ROLF HELLMAN Strandstigen poppulärt promenadstråk sommartid.
 • ROLF HELLMAN Nummer sex.
 • ROLF HELLMAN På byens biograf visades nya Bondfilmen.
 • ROLF HELLMAN Här lever halmtaken kvar.
 • ROLF HELLMAN En av de pittoreska smågatorna.
 • ROLF HELLMAN Kan det vara blomsterbudet som parkerat cykeln?
 • ROLF HELLMAN Brevlådan på museets gavel lyste Danskt röd i solskenet.
 • ROLF HELLMAN Beckhuset här värmdes beck som användes för tätning av fiskebåtarna.
 • ROLF HELLMAN Grannskvaller.
 • ROLF HELLMAN Inte mycket folk ute i dag.
 • ROLF HELLMAN Kanotklubben Pilen.